1 24

אריק וייס

רק על הקווים

הדפסה על דבק בידוד

בטונדותגבולותגדר ההפרדההארץיהודה ושומרוןקו ירוק

היצירה הבאה

אמנות חזותית

בָּיִת

אריק וייס

אמנות חזותית

בָּיִת

אריק וייס

תגובות פייסבוק