1 24

מרסל תהילה ביטון

אש עוקדת

2021 – 2017 , פריימים מתוך וידאו, 3:00 דק׳

חרדיםתפילה

היצירה הבאה

אמנות חזותית

חלות

מוטה ברים

אמנות חזותית

חלות

מוטה ברים

תגובות פייסבוק

Share

Yehee — Political Poetic Journal