היצירה הבאה

אמנות חזותית

אנשי שאנור

יוליה סגל

אמנות חזותית

אנשי שאנור

יוליה סגל

תגובות פייסבוק