היצירה הבאה

אמנות חזותית

ללא כותרת

חיה אוצר

אמנות חזותית

ללא כותרת

חיה אוצר

תגובות פייסבוק