היצירה הבאה

אמנות חזותית

עזה

שקד סגל

אמנות חזותית

עזה

שקד סגל

תגובות פייסבוק