היצירה הבאה

אמנות חזותית

דגל ישראל

זוהר שמש

אמנות חזותית

דגל ישראל

זוהר שמש

תגובות פייסבוק