שלום קלנר

זכור

גילוף בעץ אלון, גובה 60 ס”מ

אחדותהתנתקותכתום

היצירה הבאה

אמנות חזותית

דגל ישראל

זוהר שמש

אמנות חזותית

דגל ישראל

זוהר שמש

תגובות פייסבוק