דותן ירושלמי

חלל

2019, שמן על בד, 90X62

אלוהיםבריאהיקום

היצירה הבאה

אמנות חזותית

שמע ישראל

דותן ירושלמי

אמנות חזותית

שמע ישראל

דותן ירושלמי

תגובות פייסבוק