היצירה הבאה

אמנות חזותית

והגדתְ

תרצה ירחי מאיר

אמנות חזותית

והגדתְ

תרצה ירחי מאיר

תגובות פייסבוק

Share

Yehee — Political Poetic Journal