אמנות חזותית
דוד (דוכי) כהן
לבית”רי שלמה בן יוסף

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק