היצירה הבאה

אמנות חזותית

ללא כותרת

שרה זלטה

אמנות חזותית

ללא כותרת

שרה זלטה

תגובות פייסבוק