אמנות חזותית
דוד (דוכי) כהן
מצעים מודפסים למתגייס
1 24

דוד (דוכי) כהן

מצעים מודפסים למתגייס

2017, הר הרצל, טכניקה מעורבת, הדפסה דיגיטלית על בד

הר הרצליום הזיכרוןצבא

היצירה הבאה

אמנות חזותית

ללא כותרת

מרים וילנר

אמנות חזותית

ללא כותרת

מרים וילנר

תגובות פייסבוק