אמנות חזותית
דבי קמפל
צומת כיסופים (מתוך הסידרה “Trucks”)

היצירה הבאה

אמנות חזותית

מחסומים

חיים גל־און

אמנות חזותית

מחסומים

חיים גל־און

תגובות פייסבוק