אמנות חזותית
לאה מרמורשטיין ירחי
מתוך “מדרש שֶבֶר” – מיצב

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק