קלוד משה קמון

רוח

2020, מתוך הסדרה ׳ארבע יסודות׳, שמן על בד, 70×90

אירופהחרדים

היצירה הבאה

אמנות חזותית

מותר

קלוד משה קמון

אמנות חזותית

מותר

קלוד משה קמון

תגובות פייסבוק

Share

Yehee — Political Poetic Journal