1 24

דוד (דוכי) כהן

לאות ולעדות

לאות ולעדות, חוטי כותנה וטכניקה מעורבת, גודל משתנה, 2018
[מתוך מיצב המבוסס על אות מלחמת העצמאות]

יום הזיכרוןיום העצמאות

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק

Share

Yehee — Political Poetic Journal