היצירה הבאה

אמנות חזותית

Soldiers

פורת סלומון

אמנות חזותית

Soldiers

פורת סלומון

תגובות פייסבוק