אסמרה, 2019, מיצב קיר

ורד ניסים

אסמרה

אמונהדת

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק