היצירה הבאה

אמנות חזותית

בטיפול

יוני שלמון

אמנות חזותית

בטיפול

יוני שלמון

תגובות פייסבוק