אמנות חזותית
אילן ברוך
דמות בהתנחלות
דמות בהתנחלות, 2010, שמן על בד, אוסף משפחת דוד

אילן ברוך

דמות בהתנחלות

הארץיהודה ושומרון

היצירה הבאה

אמנות חזותית

ח’ליל

אילן ברוך

אמנות חזותית

ח’ליל

אילן ברוך

תגובות פייסבוק