אמנות חזותית
רננה שלמון
האב, הבן והטרנזיט

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק