1 24
הודיה טולידאנו הכנות לשבת

הודיה טולדאנו

הכנות לשבת

2014, צילום, 42*29.7

חרדיםשבת

היצירה הבאה

אמנות חזותית

בת ים

מיקי זר

אמנות חזותית

בת ים

מיקי זר

תגובות פייסבוק