המצודה בטבריה, שנות ה-20, שמן על בד

שמואל חרובי

המצודה בטבריה

הארץטבע וסביבה

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק