אמנות חזותית
חיה אוצר
הרבנית חיה מושקא

חיה אוצר

הרבנית חיה מושקא

2019 ,עפרונות על נייר, 7.4

חרדיםרבנות

היצירה הבאה

אמנות חזותית

גאולה

מאיר הורוביץ

אמנות חזותית

גאולה

מאיר הורוביץ

תגובות פייסבוק