עומר בן צבי

ולבני בניך

עבודת מיצב העוסקת בשאלת ההתיישבות אחרי 67′, מימית ועד עמונה ומעלה רחבעם דרך אירועי “ההתנתקות”.

לצפייה אינטראקטיבית באתר האמן: https://omerbenzvi.com/portfolio/uncategorized/and-their-sons/

הארץהתנתקותימיתעמונה

היצירה הבאה

אמנות חזותית

כתומה

שושי אלל מנשה

אמנות חזותית

כתומה

שושי אלל מנשה

תגובות פייסבוק