היצירה הבאה

אמנות חזותית

כתומה

שושי אלל מנשה

אמנות חזותית

כתומה

שושי אלל מנשה

תגובות פייסבוק