1 24

בשמת פלסר

זהות

2019, פיסול ורישום.

 

בין עבר להווה, בין הקונקרטי למופשט, בין המקדש והמקור לדימוי ולמנורת בית הכנסת בנצרים, מקדש מעט. בין יהודים לאומות עולם – רומים, ערבים – ולעצמם, במסע הזמן.

מי בזז את “כלי המקדש”, מי בוזז אותם כיום.

15 להתנתקותהתנתקותמנורהנצרים

היצירה הבאה

אמנות חזותית

ולבני בניך

עומר בן צבי

אמנות חזותית

ולבני בניך

עומר בן צבי

תגובות פייסבוק