1 24

בשמת פלסר

זהות

2019, פיסול ורישום.

 

בין עבר להווה, בין הקונקרטי למופשט, בין המקדש והמקור לדימוי ולמנורת בית הכנסת בנצרים, מקדש מעט. בין יהודים לאומות עולם – רומים, ערבים – ולעצמם, במסע הזמן.

מי בזז את “כלי המקדש”, מי בוזז אותם כיום.

התנתקותנצרים

היצירה הבאה

אמנות חזותית

ולבני בניך

עומר בן צבי

אמנות חזותית

ולבני בניך

עומר בן צבי

תגובות פייסבוק