אמנות חזותית
מרים וילנר
זכרני נא וחזקני נא

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק