1 24

מוטה ברים

חלות

חלות ונייר אפייה, 2014 – 2013

חרדיםמלחמה ושלוםשבת

היצירה הבאה

אמנות חזותית

אימננטיות

יוסף דואר

אמנות חזותית

אימננטיות

יוסף דואר

תגובות פייסבוק