היצירה הבאה

אמנות חזותית

התנתקות

פורת סלומון

אמנות חזותית

התנתקות

פורת סלומון

תגובות פייסבוק