היצירה הבאה

אמנות חזותית

עין יברוד

שקד סגל

אמנות חזותית

עין יברוד

שקד סגל

תגובות פייסבוק