מבט לכפר, 2022, שמן על בד

אילן ברוך

מבט לכפר

הארץיהודה ושומרון

היצירה הבאה

אמנות חזותית

שופל

אילן ברוך

אמנות חזותית

שופל

אילן ברוך

תגובות פייסבוק