אמנות חזותית
חנה הורוביץ
מדרכה וברושים שנותרו

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק