אמנות חזותית
חנה ליבי יער הורוביץ
מדרכה וברושים שנותרו

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק