קלוד משה קמון

מים

2020, מתוך הסדרה ׳ארבע יסודות׳, שמן על בד, 70×90

בריאהחגיםחרדים

היצירה הבאה

אמנות חזותית

רוח

קלוד משה קמון

אמנות חזותית

רוח

קלוד משה קמון

תגובות פייסבוק