אמנות חזותית
מרים וילנר
מלכה מגנצא – מעשה נורא ונפלה על בת ישראל

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק