אמנות חזותית
רננה שלמון
מנוחת הלוחמים

היצירה הבאה

אמנות חזותית

ההולכים

רננה שלמון

אמנות חזותית

ההולכים

רננה שלמון

תגובות פייסבוק