חיה אוצר

מרחב נפשי

גרפיט על נייר, 2021

29,7×42 ס”מ

חרדיםיהי דיומא 5נשים

היצירה הבאה

אמנות חזותית

קולאז’

חיה אוצר

אמנות חזותית

קולאז’

חיה אוצר

תגובות פייסבוק