אמנות חזותית
תרצה אורן
באתי שרתי ניצחתי

תרצה אורן

באתי שרתי ניצחתי

באתי, שרתי, ניצחתי, קולאז, 40*30, 2019

 

חירותיום הזיכרוןיום העצמאותנטע ברזילי

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק