אביגיל שריד

עדי עד

2019, צבעי מים, 25X30

ביתהארץפינויציונות

היצירה הבאה

אמנות חזותית

חלל

גיא ג'אסטה

אמנות חזותית

חלל

גיא ג'אסטה

תגובות פייסבוק