1 24

מרים ברזסקי

על שולחן מזבח

2020, מיצב רישום, עיפרון על נייר, 210×95

2020, שמן על בד, 80×50

חרדיםפמיניזם ומגדר

היצירה הבאה

אמנות חזותית

ללא כותרת

בנימין רייך

אמנות חזותית

ללא כותרת

בנימין רייך

תגובות פייסבוק