אמנות חזותית
אהרון שבו
עצמאות תשס”ו

היצירה הבאה

אמנות חזותית

בול גוש קטיף

אהרון שבו

אמנות חזותית

בול גוש קטיף

אהרון שבו

תגובות פייסבוק