קלוד משה קמון

פנים אל פנים

שמן על בד, 90X70 סמ, 2020

אמונהדתחרדים

היצירה הבאה

אמנות חזותית

עפר

קלוד משה קמון

אמנות חזותית

עפר

קלוד משה קמון

תגובות פייסבוק