אמנות חזותית
שלום קלנר
פסל החירות היהודי
1 24

שלום קלנר

פסל החירות היהודי

2014, עץ מייפל וגונזלו על רגלי פלדה, 10*182

ארה"בהארץלאומיותריבונות

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק