1 24

שלומי צ'רקה

פרטיזן

פיגועיםשואה

היצירה הבאה

אמנות חזותית

בית

אביגיל שריד

אמנות חזותית

בית

אביגיל שריד

תגובות פייסבוק