1 24

שלומי צ'רקה

פרטיזן

קומיקס קומיקס קומיקס

פיגועשואה וגבורה

היצירה הבאה

אמנות חזותית

בית

אביגיל שריד

אמנות חזותית

בית

אביגיל שריד

תגובות פייסבוק