יהודה לייב ויטלזון

צורת ארץ

15 להתנתקותהארץהתנתקותלב הארץנסיגות

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק