1 24
אמא, 2019, שמן על בד, 51X40
החייל, 2019, שמן על בד, 50X35
ירדן בביתה, 2020, שמן על בד, 45X68

אביגיל פריד

קול דמי אחיך

התנתקותצה"ל

היצירה הבאה

אמנות חזותית

יד מושטת

אפרת פרנקל

אמנות חזותית

יד מושטת

אפרת פרנקל

תגובות פייסבוק