אמנות חזותית
אברהם שפירא
קומי אורי – יצהר

היצירה הבאה

אמנות חזותית

גלגלי מעלה

דביר מימון

אמנות חזותית

גלגלי מעלה

דביר מימון

תגובות פייסבוק