שירה
אילה אלבאז
שבעים דנייר של אמונה

היצירה הבאה

שירה

ירושלמית

שירה

ירושלמית

תגובות פייסבוק