אלי ניסנבאום

שבת אבסטרקט

2019 , דיו על נייר, 21.1×28.2

חרדיםשבת

היצירה הבאה

אמנות חזותית

הצ’ולנט

אלי ניסנבאום

אמנות חזותית

הצ’ולנט

אלי ניסנבאום

תגובות פייסבוק