אמן

קלוד משה קמון

אודות
בוגר בית ספר פרדס, וצייר פופי חרדי
משלב בציוריו ספות שנות כדי לחדש וליצור הסתכלות חדשה על פסוקים ומאמרים חסידיים.

תגובות פייסבוק