היצירה הבאה

אמנות חזותית

הלם

אליעז אמת

אמנות חזותית

הלם

אליעז אמת

תגובות פייסבוק