שירה
מולי פלג
אחרית הימים

מולי פלג

אחרית הימים

חֲיׇי קַפְצוּ לְרֶגַע

כְּמוֺ נְקִיפַת מַצְפּוּן

 

קׇפַאתִּי עַל עוֺמְדִּי

מְנַסֵּה לִמְצוֺא אֵת בֵּיתִי

שֶהוּא קֻפְסׇה בְּתוֺךְ

קֻפְסׇה בְּתֺוךְ עֵינוֺ

 

שֶל אֱלֺהִים. אֲנִי

מְגַשֵּש אַחַר בֵּיתִי

 

בְּפׇנׇס קׇטׇן. לְרֶגַע

חוֺלֵף אֲנִי אוֺר

 

לַגּוֺיִים. בְּחַדַר

הַשֵּירוּתִים תׇּלוּי לוֺ

 

עׇם סְגוּלׇה וּבְחַדַר

הַמִּיטוֺת שֶלִי גׇּר זְאֵב

 

עִם כֶּבֶשֺ וְלִפְעׇמִים גׇּם

נׇמֵר עִם גְּדִי יִרְבׇּץ.

 

תַּחַת תְּאֵנׇתִי זוֺרֵם

בִּיוּב נְבִיאֵי הַשֶּקֶר.

 

אלוהיםבחירותבית

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק